Lưu ý:

* Sinh viên vui lòng nhập chính xác thông tin của mình. Mọi thông tin sai hãy liên hệ với phòng công tác sinh viên!

Dành cho sinh viên mới

Thông tin cho đăng ký ở KTX

Loại phòng Giá phòng Giá phòng HK Hè
Phòng 6 người 500.000 0
Phòng 8 người 900.000 0
Captcha